The AppStore badge

Den hvor Ankestyrelsen blåstempler tvivlsomme tvangsfjernelser

23. nov.29:58

playIcon

Beskrivelse

Tre whistleblowere i Ankestyrelsen har i årevis bevidnet, at børn kan være blevet fjernet fra deres forældre, selvom de ikke burde.

Fiktive diagnoser godkendes, børnene er ikke ordentligt udredt og forældrenes egen dokumentation bliver forkastet, når kommunens anbringelsessager bliver behandlet i Ankestyrelsen, der ellers skal sikre borgernes retssikkerhed.

I Reporterne i dag står de tre tidligere beskikkede medlemmer frem og fortæller om deres tid i Ankestyrelsen, hvor de har sammenlagt 20 års erfaring som beskikkede medlemmer.

Gæster:
– Eva Naur Jensen, lektor i socialret, juridisk insititut, Aarhus Universitet
– Peter Halager Nielsen, direktør i SpectrumShop, netop afgående beskikket medlem af Ankestyrelsen gennem 8 år
– Kathe Johansen, tidligere formand i Landsforeningen for Autisme, tidligere beskikket medlem i Ankestyrelsen gennem 4 år
– Heidi Thamestrup, Direktør i Fonden Lærke, beskikket medlem i Ankestyrelsen og Psykolognævnet gennem 10 år

Redaktion:
– Anna Munch Heydorn
– Razan El-Nakieb

Vært:
– Sanne Fahnøe

Redaktør:
– Simon Reenberg

Detaljer

23. nov.29:58af 24syv