The AppStore badge

KL langer ud efter krisecentre: Vi aner ikke, hvad pengene går til

5. sep.28:49

playIcon

Beskrivelse

Udgifterne til krisecentre for voldsramte kvinder er fordoblet over de seneste fem år, og er med til at presse kommunekasserne over hele landet.

Men krisecentrene fastsætter selv døgntaksten for et ophold og vurderer selv, hvem der kan indkvarteres, og så sender de en regning. Kommunerne har ingen magt til at kontrollere, hvad pengene går til.

Det vil kommunerne nu have mere medbestemmelse i.

Gæster:

Nuuradiin Hussein, rådmand for job og velfærd i Aalborg kommune
Janet Samuel, kontorchef for socialområdet i KL
Laura Kirkegaard, direktør i Landsorganisationen for Kvindekrisecentre (LOKK)

Vært:

August StenbroenTilrettelægger:
Razan El-Nakieb

Producer:

Majlinda Urban

Redaktør:
Mille Ørsted

Detaljer

5. sep.28:49af 24syv